Privacy Verklaring


Privacy Verklaring

Meest recente herziening: 15 / april / 2018.

In deze privacyverklaring wordt uiteengezet hoe ik omga met de persoonsgegevens die gebruikers verstrekken door hun bezoek aan de website www.petraterdoest.nl.

Bedrijf en contactgegevens
www.petraterdoest.nl is de website van Petra ter Doest, zelfstandig journalist en coach online publiceren. Adres: Co Bremanlaan 17, 1251 HT Laren* (Ik sta ingeschreven bij de KvK onder nummer 32149879 met de naam Mevrouwterdoest.nl)

Website petraterdoest.nl

Mijn website geeft informatie over mij, mijn werkzaamheden, werkwijze, tarieven en professionele activiteiten. Er staat ook een blog op waarop ik berichten en artikelen plaats over mijn werk en inzichten. Deze berichten en artikelen dienen als marketing voor mijn dienstverlening. Ik deel deze berichten op sociale media en via mijn nieuwsbrief.

Automatisch gegenereerde informatie

Om verbinding met de website mogelijk te maken is bepaalde informatie nodig. Deze informatie bestaat uit:

  • het IP-adres van een gebruiker (een IP-adres is het nummer van een computer dat het mogelijk maakt de bijbehorende computer te herkennen) en deze informatie is nodig om verbinding te maken met de website;
  • het type browser (het computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken);
  • het computersysteem.

Voor het optimaal functioneren van de website is bepaalde informatie nodig. Deze informatie bestaat uit

  • de pagina’s die gebruikers op de website bezoeken.

Zelf verschafte informatie:

Als gebruikers zich inschrijven voor de nieuwsbrief wordt de informatie die ze verschaffen opgeslagen om de nieuwsbrief te verzenden.

Als gebruikers een formulier invullen via Google Forms zal de informatie die zij verschaffen voor geen ander doel worden gebruikt dan waarvoor het formulier expliciet bedoeld is. Ook kunnen gegevens gebruikt worden, indien op het formulier aangekondigd, voor de bij een dienst behorende facturering.

Gebruik informatie

De over gebruikers verzamelde informatie wordt gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Het versturen van een nieuwsbrief;
  • Het gebruik van de website mogelijk te maken;
  • Het gebruik van de website door lezers te meten en te verbeteren
  • Een specifieke dienst op maat te verlenen, op basis van de door de client verstrekte gegevens voor dat specifieke doel.
  • Om een factuur te versturen voor de dienstverlening waarvoor de gebruiker zich middels een formulier heeft opgegeven

 

Bewaren gegevens:

Gegevens van gebruikers worden bewaard gedurende de periode die noodzakelijk is voor het doel zoals omschreven in dit privacybeleid, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk is vereist of toegestaan.

 

Gebruik van cookies:

 

Petraterdoest.nl maakt gebruik van cookies, op de pagina ‘Cookiebeleid’ kun je meer lezen over welke cookies de website gebruikt.

Gebruik door derden
Ik zal persoonsgegevens van lezers van de nieuwsbrief en/of gebruikers van mijn website niet aan derde partijen verstrekken voor direct-marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen).

Beveiliging
Ik neem passende technische en organisatorische maatregelen om (persoons-) gegevens van gebruikers te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Inzien, wijzigen, verbeteren of verwijderen van jouw gegevens
Als gebruikers willen weten welke gegevens ik over hen heb vastgelegd of als zij gegevens willen wijzigen of laten verwijderen, dan kunnen zij contact met mij opnemen via petra@petraterdoest.

Wijzigingen
Deze Privacy Verklaring kan worden gewijzigd. Als dat gebeurt, zal ik gebruikers hiervan op de hoogte brengen via mijn website.

Bezwaar
Als gebruikers bezwaar hebben tegen de manier waarop ik gebruik maak van persoonsgegevens kunnen zij bezwaar maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.