Vaardigheden en onderschrijvingen op LinkedIn: de quick fix


Wat is dit onderdeel op LinkedIn, hoe gebruik je het optimaal en hoe kom je aan goede vaardigheden?

Een vaardigheid is het vermogen om een handeling bekwaam en goed uit voeren. Op de arbeidsmarkt geven vaardigheden belangrijke informatie over wat je feitelijk kunt. Daarmee zeggen ze meer dan een diploma. In een sollicitatieprocedure spelen ze ook een grote rol bij het beoordelen van kandidaten. Als de gevraagde vaardigheden bij een vacature overeenstemmen met die van de kandidaat is er een kans dat er een goede match is en dus een goede reden om het gesprek aan te gaan.

Toepassing

Vaardigheden zijn in potentie geschikt voor automatische matching. Daarom ruimt LinkedIn hiervoor een belangrijke plaats op je profiel, de zoektechnologie kan werkgevers dan helpen kandidaten op vaardigheden te selecteren.

Het profielonderdeel waar het om gaat heet ‘Vaardigheden’. Bij elke vaardigheid die je op profiel zet, kun je aangeven in welke functies en opleidingen je de vaardigheid hebt ontwikkeld en versterkt. Ook kunnen anderen aangeven dat ze vinden dat je die vaardigheid beheerst door die te onderschrijven. Maar dit kun je ook makkelijk uitzetten.

Maak gebruik van deze functie, ook als je al verder in je loopbaan bent en dit voor het eerst doet. Het invullen en aanpassen helpt je je gedachten te ordenen over vaardigheden die voor jou essentieel zijn. Stel je zelf per ervaring de vraag: Welke heb ik hier opgedaan? Beperk je tot max 5 vaardigheden per werkervaring. Let op dat je consequent bent in de schrijfwijze.

Optimaal gebruiken

Je kunt in totaal 50 vaardigheden invullen en het heeft zin gebruik te maken van die ruimte. Er zijn veel gebruikte synoniemen, vaak ook in het Engels. Daarbij komt dat het begrip vaardigheden in de praktijk breed wordt toegepast. Zo vullen mensen ook talen, ambachten en competenties in. De woordenschat waaruit je kunt kiezen is omvangrijk en voor de vindbaarheid op vaardigheden is het goed alternatieve termen mee te nemen. Pas wel op met eigenschappen. Die worden vaak ook opgevoerd als vaardigheid maar zijn dat natuurlijk niet. ‘Creatief’ is een eigenschap, je kunt bijvoorbeeld wel vaardigheid hebben in ‘het ontwikkelen van verschillende oplossingen’.

Ga als je bij alle functies vaardigheden hebt ingevuld naar het aparte onderdeel Vaardigheden op je profiel. Kijk naar het totaal en zorg dat de drie vaardigheden die belangrijk zijn voor de toekomst bovenaan staan. Die zijn meteen zichtbaar. Je kunt hiervoor op de 3 puntjes klikken en dan ‘Herordenen’ kiezen.

Welke vaardigheden?

De beste bron voor het bepalen van vaardigheden zijn de teksten van vacatures waarvoor je in aanmerking wilt komen. Hierin wordt beschreven welke vaardigheden worden gevraagd. Ook kun je onderzoek doen op LinkedIn door via het zoekvak op zoek te gaan naar goede woorden en te kijken hoe anderen die toepassen. Let goed op en kijk er af en toe eens naar. Kloppen ze nog?

Activeren en aanpassen

LinkedIn verandert dit onderdeel zo vaak dat alle instructie die ik kan geven snel veroudert. Kom je er niet uit, ga naar Google en vraag: Hoe pas ik vaardigheden op LinkedIn aan? De zoekmachine brengt je naar de meeste actuele aanwijzingen die LinkedIn zelf verstrekt.

Lees ook:

Meer Tips?