Vaardigheden en onderschrijvingen op LinkedIn: de quick fix


Wat is dit onderdeel op LinkedIn, hoe gebruik je het optimaal en hoe kom je aan goede vaardigheden?

Een vaardigheid is het vermogen om een handeling bekwaam en goed uit voeren. Op de arbeidsmarkt geven vaardigheden belangrijke informatie over wat je feitelijk kunt. Daarmee zeggen ze meer dan een diploma. In een sollicitatieprocedure spelen ze ook een grote rol bij het beoordelen van kandidaten. Als de gevraagde vaardigheden bij een vacature overeenstemmen met die van de kandidaat is er een kans dat er een goede match is en dus een goede reden om het gesprek aan te gaan.

Toepassing

Vaardigheden zijn in potentie geschikt voor automatische matching. Daarom ruimt LinkedIn hiervoor een belangrijke plaats op je profiel, de zoektechnologie kan werkgevers dan helpen kandidaten op vaardigheden te selecteren. Het profielonderdeel waar het om gaat heet ‘Vaardigheden en Onderschrijvingen’ en bestaat zoals de naam al aangeeft uit 2 delen. Bij elke vaardigheid die je op profiel zet, kunnen anderen aangeven dat ze vinden dat je die vaardigheid beheerst. Dit kunnen bezoekers van je profiel doen door je te onderschrijven.

LinkedIn geeft tegenwoordig de mogelijkheid om per werkervaring aan te geven welke vaardigheden van toepassing zijn of waren. Maak daar gebruik van, ook als je al verder in je loopbaan bent, het helpt je je gedachten te ordenen. Stel je zelf per ervaring de vraag: Welke vaardigheden heb ik hier opgedaan?

Optimaal gebruiken

Je kunt in totaal 50 vaardigheden invullen en het heeft zin gebruik te maken van die ruimte. Er zijn veel synoniemen, vaak ook in het Engels. Daarbij komt dat het begrip vaardigheden in de praktijk breed wordt toegepast. Zo vullen mensen ook talen, ambachten en competenties in. De woordenschat waaruit je kunt kiezen is omvangrijk en voor de vindbaarheid op vaardigheden is het goed alternatieve termen mee te nemen. Pas wel op met eigenschappen. Die worden vaak ook opgevoerd als vaardigheid maar zijn dat natuurlijk niet. ‘Creatief’ is een eigenschap, je kunt bijvoorbeeld wel vaardigheid hebben in ‘het ontwikkelen van verschillende oplossingen’.

Zet altijd de drie belangrijkste vaardigheden bovenaan staan. Die zijn meteen zichtbaar. Zorg daarbij voor onderschrijvingen voor je belangrijkste vaardigheden. Je kunt dat doen door mensen te vragen om een onderschrijving en door zelf anderen te onderschrijven en ze op het idee te brengen dit terug te doen.

Probeer in de top 3 in ieder geval meer dan 10 onderschrijvingen te krijgen.

Welke vaardigheden?

De beste bron voor het bepalen van vaardigheden zijn de teksten van vacatures waarvoor je in aanmerking wilt komen. Hierin wordt beschreven welke vaardigheden worden gevraagd. Ook kun je onderzoek doen op LinkedIn door via het zoekvak op zoek te gaan naar goede woorden en te kijken hoe anderen die toepassen. Let goed op en kijk er af en toe eens naar. Kloppen ze nog?

Activeren en aanpassen

LinkedIn verandert dit onderdeel zo vaak dat alle instructie die ik kan geven snel veroudert. Ga naar Google en stel je vraag (Hoe pas ik vaardigheden op LinkedIn aan? De zoekmachine brengt je naar de meeste actuele aanwijzingen die LinkedIn zelf verstrekt.

Lees ook:

Meer Tips?