Herijk je professionele identiteit met deze 8 vragen


Klopt het nog hoe jij jezelf en je toegevoegde waarde benoemt? Want alles verandert, de wereld om je heen en ook jij. Daarom 8 vragen die helpen je professionele identiteit te herijken.

Verandering komt vaak op kousenvoeten, het duurt even voordat je een ontwikkeling bij jezelf of anderen waarneemt. Daar is afstand voor nodig, fysiek en in tijd. En die afstand moet je zelf creëren. Pas dan kun je scherp zien of er nog behoefte is en zal blijven aan jou en wat je professioneel te bieden hebt. Of dat het tijd wordt jezelf te herijken ten opzichte van de nieuwe werkelijkheid.

Identiteit online

Deze tijd van heftige dynamiek maakt herijken helemaal belangrijk. Ik heb zelf de zomer gebruikt om mijn professionele identiteit weer eens opnieuw te bekijken. Het resultaat is een aangescherpte definitie van wat ik voor anderen kan en wil betekenen. Voor mij een extra interessant project omdat het me helpt mijn werk nog beter te doen als coach bij het ontwikkelen en uitdragen van een sterke professionele identiteit online

Hieronder geef ik 8 vragen die je jezelf kunt stellen. Je kunt de beantwoording in je eentje doen maar om je gedachten te ordenen helpt het met anderen te praten. Je moet dan afstand nemen om je gedachten te ordenen. Ik sprak Yvonne Zonderop, ze is een groot journalist, met een scherp inzicht in de samenleving en ze is altijd eerlijk. Dat zijn belangrijke voorwaarden. Je hebt een frisse blik nodig om te kunnen groeien.

Herijken in 8 vragen

Deze 8 vragen – en vervolgvragen – helpen op een afstand naar jezelf te kijken:

1. Wat zijn de belangrijke kruispunten in je loopbaan. Waarom veranderde je van functie of baan? Wat was de aanleiding en wat was het gevolg? Wat zeggen de beslissingen die je nam over je drijfveren?

2. Hoe tellen jouw ervaringen en vaardigheden op? Waar ben je goed in geworden en waarin minder goed?

3. Welke ontwikkelingen in de buitenwereld zijn concreet van invloed op je werk?

4. Voor wie zijn jouw inzichten en vaardigheden nu interessant? Zijn dat andere mensen en/of bedrijven dan voorheen?

5. Ben je op bepaalde fronten misschien de aansluiting kwijt geraakt?

6. Voor wie en in welke situatie kun en wil jij nu iets betekenen? En wat kun je concreet leveren?

7. Definieer jezelf nu opnieuw. In één zin. Alsof je een nieuwe hoofdtitel op LinkedIn maakt.

8. Om te communiceren is beeld noodzakelijk. Of dat nu op LinkedIn is, op Instagram of op een website. Welk beeld hoort bij deze nieuwe definitie van jezelf?

Mijn volgende stap

Bij mij leidde deze herijking tot een nieuwe stap op het voor mij grote pad van de journalistiek naar een eigen coachingspraktijk. Ik heb die stap vertaald in een aangescherpte profieltekst op LinkedIn en een aanpassing mijn biografie en dienstverlening.

Meer Tips