Gooi je netwerk open met mensen die je wel kent maar niet zo heel goed


Dat je het voor je loopbaan en ontwikkeling moet hebben van vrienden, is een misverstand. Over de kracht van zwakke links.

Hoog tijd om het fenomeen netwerk opnieuw onder de loep te nemen. We zien het allemaal om ons heen: economische sectoren en beroepen imploderen, nieuwe arbeidsmarkttrends lopen daar dwars doorheen. 50-plussers moeten hun professionele identiteit herijken omdat hun vaardigheden gedateerd zijn, vrouwen zijn meer welkom dan voorheen op hogere niveaus. Dat geldt ook voor mensen van kleur. Jongeren worden geacht hun eigen loopbanen te regisseren.

Al deze ontwikkelingen hebben invloed op hoe kansen op werk of opdrachten ontstaan. Op hoe interessante informatie bij ons komt. En hoe we die door kunnen geven aan anderen. En als we het over dat soort kansen hebben, op inzichten en ideeën waarmee we ons ontwikkelen, hebben we het over ons netwerk. Wie kennen we? Wie kan ons helpen én wie kunnen wij helpen? Hoe kunnen we onze horizon blijven verbreden? Hoe leren we nieuwe groepen kennen die onvoldoende op de radar staan?

Theorie Mark Granovetter

Omdat dit soort netwerkvragen veel voorbij komen in de gesprekken die ik met cliënten voer, besloot ik wat onderzoek te doen. En stuitte al snel op de theorie van Mark Granovetter, een hoogleraar sociologie aan Stanford University. Hij schreef in 1973 een paper schreef met de titel: ‘The Strength of Weak Links’. Het werd al snel het basisstuk waar alle moderne netwerk theoriën naar verwijzen. En je begrijpt meteen waarom als he het leest. Granovetter stelt vast dat we ons bij een netwerk ons ten onrechte concentreren op de overlap van sociale cirkels.

Bij het tekenen van twee vriendencirkels van vriend A en vriend B die elkaar goed kennen, schrijft Granovetter, kijkt iedereen naar de mensen die A én B kennen. Dat wil zeggen het kliekje in het midden, waar iedereen, iedereen kent. Voor een professioneel netwerk heb je juist de buitenkanten van de cirkels nodig, legt hij uit. Daar zitten de mensen die links hebben naar allerlei andere groepen. Zij zijn de weak links: ze verbinden mensen uit verschillende groepen.

Verspreiding

Beeldend is ook zijn vergelijking met een verkeersnetwerk dat bestaat uit een  snelweg en een groot aantal kleinere wegen. Als de snelweg geblokkeerd raakt, staat iedereen stil. Als een kleine wegen geblokkerd raakt, zijn er allerlei alternatieve routes om ergens te komen. De parallel met hoe informatie dringt zich op. Informatie en ideeën worden het beste verspreid via zwakke links. Via sterke links tussen mensen die elkaar goed kennen, houdt de verspreiding van een tip of en bericht sneller op. Zo werkt het ook bij een nieuwe baan of opdracht, volgens Granovetter. De kans dat je de gouden tip krijgt via een goede vriend of directe collega is kleiner dan via iemand die je al een tijd niet hebt gezien, bijvoorbeeld iemand die je vagelijk kent uit je studietijd of van een vorige baan.

Een netwerk met uitsluitend sterke links kan daarom verstikkend werken. Dat geldt voor een old boy die niemand kent buiten zijn old boys network. Maar ook voor een iemand uit een gesloten wijk of dorp waar iedereen, iedereen kent.

Connectie van de connectie

Hoogst interessante materie, zeker nu. Virusverspreiding; nepnieuws; stemgedrag; discriminatie; polarisatie; gesloten netwerken als de sociale bubbels van nu. Er flitste van alles door mijn hoofd bij het lezen van Granovetter’s paper. Ik moest ook denken aan LinkedIn en hoe het platform met het denkwerk van Granovetter aan de gang is gegaan.

LinkedIn brengt je niet alleen in contact met de mensen die je kent maar ook met hun netwerken. Het geeft je de connectie van de connectie. De zwakkere links maken het platform open en relevant. LinkedIn wijst zelf vaak op het belang van een divers netwerk, dat je moet zorgen dat je banden hebt met mensen uit verschillende werelden. In feite zegt LinkedIn: zorg dat je voldoende weak links hebt die voor diversiteit zorgen. En daarin heeft het natuurlijk groot gelijk.

Toevoeging september 2022: Dat Granovetters theorie over de kracht van zwakke links ook op LinkedIn werkt, is nu bevestigt door een grootschalig onderzoek onder LinkedIn gebruikers.

Meer lezen?

Meer Achtergrond